Årsmöte i Sveriges Redareförening

Tillsammans skapar vi det Blå Sverige

13.00 Öppet möte under temat Tillsammans skapar vi det Blå Sverige med inledning av infrastrukturminister Anna Johansson.

Marie Jönsson, Tonnageskatteutredningen, Ingrid Cherfils, Transportstyrelsen, Harry Robertsson, Forsknings- och innovationskommittén, David Kristensson, Northern Offshore Services, Kenny Reinhold Seko sjöfolk medverkar bland andra.

14.15 Kaffemingel

16.00 Öppet möte avslutas

19.00 Dagen avslutas med middag för inbjudna på Scandic Hotell Hasselbacken

Anmälan om deltagande till öppet möte skickas till: srf@sweship.se