Välkommen till workshop den 19 mars och bli en del av en sjöfartssektor med en arbetsmiljö i världsklass

Datum och tid: 19 mars kl.10.00-15.30

Plats: Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

Anmälan: Anmälan har stängt och seminariet är fullbokat.

Den 19 mars arrangeras nästkommande öppna workshop i arbetet med att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier!

Under seminariet kommer du få lära dig hur man hanterar svåra situationer, hur man sätter stopp för kränkande särbehandling och trakasserier och hur man kan arbeta förebyggande med kränkande särbehandling och trakasserier.

Workshopen riktar sig till alla inom sjöfartsbranschen; såväl ombordanställda, medarbetare iland som chefer och arbetsgivare.

 

Program

10.00 Registrering och kaffe

10.15 Välkomna och inledning – hur arbetar sjöfartsbranschen med frågorna? – Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart, Katarina Norén, GD, Sjöfartsverket

Föreläsning och workshop: Hur sätter man stopp för kränkande särbehandling och trakasserier som medarbetare och arbetsgivare? – Sara Jonasson Ginters, processledare

  • Bakgrunden för #metoo och vad vi lärt oss
  • Hur vi bygger organisationer och miljöer där riskerna för sexuella trakasserier och kränkande särbehandling minimeras
  • Hur man som individ och ledare kan agera och förhålla sig till andra för att bidra till miljöer där människor inkluderas, trivs och utvecklas
  • Konkreta tips och råd att ta med sig

Föreläsning och workshop: Hur hanterar man svåra situationer och svåra samtal som medarbetare och chef? – Gunnel Rynér, föreläsare och författare

12.30 Lunch

13.30

Inspirationsföreläsning: Hur arbetar Stena Line med att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier? – Therese Vikström, Stena Line

Inspirationsföreläsning: Hur arbetare byggbranschen förebyggande mot kränkande särbehandling och trakasserier? – Elin Kebert, Byggindustrierna

Föreläsning och workshop: Hur går vi från policy till handling i arbetet med en arbetsmiljö i världsklass? – Hannelore Stuhrmann, specialist inom ledarutveckling och förändringsledning, Sjöfartsverket

15.15 Framåtblick – Lars Andersson, Sarf

15.30 Slut

 

Mer information kommer inom kort.

 

Arrangörer

Workshopen arrangeras av Vågrätt som är ett branschövergripande samarbete inom sjöfartsbranschen som syftar till att tydliggöra att sjöfartsbranschen är en bransch för alla. Arbetet har som vision att skapa en sjöfart med en arbetsmiljö i världsklass med attraktiva arbetsplatser som är fri ifrån diskriminering och kränkande särbehandling. Genom samarbetet arbetar organisationerna bland annat med att informera och sprida kunskap om likabehandling. Deltagande organisationer är Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Linnéstudenterna, Almega, Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Skärgårdsredarna, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Från branschorganisationerna och facken deltar också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.