Rikard Engström

Verkställande direktör, Forskning & innovation

Pia Berglund

Vice VD, Näringspolitik

Annika Asp

VD-assistent

Carolina Kihlström

Projektledare och kommunikation

Carl Carlsson

Sjösäkerhet, sjöfartsskydd och teknik

Fredrik Larsson

Miljö

Christina Palmén

Säkerhet och miljö

Annette Olausson

Ekonomi

Suzanne Green

Sweship Energy