Rikard Engström

Verkställande direktör, Forskning & innovation

Pia Berglund

Vice VD, Näringspolitik

Annika Asp

VD-assistent

Carolina Kihlström

Projektledare och kommunikation

Carl Carlsson

Sjösäkerhet, sjöfartsskydd och teknik

Fredrik Larsson

Miljö

Christina Palmén

Säkerhet och miljö

Annette Olausson

Ekonomi

Suzanne Green

Sweship Energy

Helena Strand

Forskning och innovation