Rikard Engström

Verkställande direktör

Anders Hermansson

Vice VD, Näringspolitik

Annika Asp

VD-assistent

Carolina Kihlström

Projektledare och kommunikationsansvarig

Fredrik Larsson

Miljö

Christina Palmén

Säkerhet och miljö

Carl Carlsson

Sjösäkerhet, sjöfartsskydd och teknik

Suzanne Green

Sweship Energy, Forskning och innovation

Annette Olausson

Ekonomi