Rikard Engström

Verkställande direktör

Pia Berglund

Vice VD

Annika Asp

VD-assistent

Tryggve Ahlman

Sjösäkerhet och Teknik

Carl Carlsson

Forskning och innovation

Fredrik Larsson

Miljö

Christina Palmén

Säkerhet och miljö

Carolina Kihlström

Projektledare och kommunikation

Annette Olausson

Ekonomi