Rikard Engström

Verkställande direktör, Forskning & innovation

Pia Berglund

Vice VD, Näringspolitik

Annika Asp

VD-assistent

Carl Carlsson

Sjösäkerhet och Teknik

Fredrik Larsson

Miljö

Christina Palmén

Säkerhet och miljö

Carolina Kihlström

Projektledare och kommunikation

Annette Olausson

Ekonomi