Medlemsseminarium om sjösäkerhet – ForeSea (ENDAST FÖR SVENSK SJÖFARTS MEDLEMMAR)

Datum och tid: 19 februari kl.9.30-13.00 (inkl. lunch)

  • 09.30 – 10.45 för samtliga inbjudna deltagare
  • 11.00 – 12.00 endast för Svensk Sjöfarts medlemmar
  • 12.00 – 13.00 gemensam lunch

Plats: Rum Newton, Lindholmen Science Park, Göteborg

Anmälan: Anmälan sker här senast den 12 februari.

Varmt välkomna till seminarium om sjösäkerhet med fokus på ForeSea för Svensk Sjöfarts medlemmar och inbjudna gäster!

Under seminariet kommer vi att berätta om incidentrapporteringssystemet, hur man kan få nytta av systemet, uppdateringar som gjorts och diskutera hur vi arbetar med frågan framöver.

Preliminärt program
9.00 Kaffe
9.30 Välkomna och inledning

  • Presentation och bakgrund om incidentrapporteringssystemet ForeSea
  • Nyttan med systemet
  • Hur fungerar systemet tekniskt? Inlogg, rapportering, support, och hantering
  • Transportstyrelsens arbete med rapportering och analys (TBC)

10.45 Kaffe
11.00 Fortsatt program endast för Svensk Sjöfarts medlemmar

  • Hur använder man systemet? Vad har rapporterats in? Exempel från rederier
  • Frågor och vad händer härnäst?

12.00 Lunch

OBS! Seminariet är endast för Svensk Sjöfarts medlemmar och inbjudna gäster. Seminariet är kostnadsfritt men anmälan eller eventuell avanmälan krävs senast 12 februari.