Svensk Sjöfart välkomnar UME Shipping AB som ny medlem

Svensk Sjöfart har fått en ny medlem i form av UME Shipping AB som grundades år 2014. Magnus Granander, VD på UME Shipping AB berättar mer om rederiets etablering, beslutet att gå med i Föreningen Svensk Sjöfart och vikten av att vara en framtidsspelare.

UME Shipping AB, som grundades i Stockholm 2014, är det svenska bolag som ingår i gruppen UME Shipping LLC och United Marine Egypt. Magnus Granander berättar mer om bolagets historia och nuvarande skepnad.

– Svenska UME Shipping AB äger ett fartyg, Gubal Trader, som för tillfället går en cabotage-linje från Barcelona – via Palma de Mallorca och Ibiza – till Menorca. På linjen transporterar Gubal Trader farligt gods, våra kunder vid medelhavet tycker att fartyget är ett bra komplement då fartyg som transporterar farligt gods inte får ha några passagerare ombord. Fartyget har trafikerat linjen sedan januari 2022. Gubal Trader är det tidigare Rederi AB Gotland ägda fartyget Gute, som var en trotjänare i många år. Den ursprungliga tanken när vi startade det svenska bolaget var att bedriva bulksjöfart, genom att transportera spannmål till Egypten. Men i nuläget befinner sig verksamheten enbart inom RoRo/RoPax segmentet. Framöver är tanken dock att träda in i bulksegmentet återigen, då som operatörer eller skeppsredare, säger Magnus Granander, VD, UME Shipping AB.

UME Shipping AB vill vara en framtidsspelare, därför var beslutet att gå med i Föreningen Svensk Sjöfart betydelsefullt av flera anledningar.

– Det är inte bara en anledning som ligger bakom beslutet att gå med i föreningen, utan många. För oss är långsiktighet a och o, vi vill vara en framtidsspelare i allt vi gör. Vi strävar efter att ha moderna fartyg, prioritera säkerhetsfrågor och hitta smarta tekniska lösningar för att hålla utsläppen på lägsta möjliga nivå. För att kunna tänka framåt, med ambition att modernisera och vara en viktig spelare inom sjötransport som en del av servicesektorn, så är det viktigt att vara med i en branschorganisation som Svensk Sjöfart.  Det skapar möjligheter för oss att lära av andra, samt bidra med den kunskap vi besitter, knyta kontakter och bygga broar som är direkt nödvändiga för att utvecklas. Att bygga och upprätthålla en verksamhet inom sjöfartsbranschen underlättas av att veta vad som pågår runtomkring och därför ser jag fram emot ett aktivt deltagande i föreningen, säger Magnus Granander.

Magnus Granander anser att framtiden för sjöfartsbranschen är beroende av att ständigt tänka ”grönomställning”.

– När man tänker långsiktighet är det viktigt att ha en välfungerande affärsmodell och det kräver att vi som redare ständigt har ett grönt tankesätt inom alla aspekter av vårt arbete. Vi ställer oss ständigt frågan, hur blir vi en så bra redare som möjligt? Det kräver att vi är proaktiva och ett medlemskap i Föreningen Svensk Sjöfart är ett steg på vägen, säger Magnus Granander.

Fakta

Antal fartyg: 1

Antal anställda: 1

VD: Magnus Granander

Huvudkontor: Frihamnen, Stockholm

Hemsida: umegypt.com

Publicerad: 2022-09-21