Svensk Sjöfart välkomnar IW Line AB som ny medlem

Svensk Sjöfart har fått en ny medlem i form IW Line AB som grundades år 2019 av Tomas Carlsson och Mikael Nilsson. Rederiets vision är att förflytta godstransporterna från väg till sjö för inrikes transporter.

– Vi har tillsammans erfarenhet ifrån både sjö och landtransporter, dessa erfarenheter ska vi nu använda för att utveckla transportkorridorer i Sverige. De senaste decennierna har lastbilstrafiken dominerat, ju mer godstransporterna ökar desto mer ökar trängseln på vägarna. Prognosen är att transportarbetet väntas öka med 50% fram till 2040, våra farleder ligger redo för kapacitetsökning. Här ska vi vara med och utmana gamla sanningar och visa att sjöfarten är ett konkurrenskraftigt alternativ, säger Mikael Nilsson, vd på IW Line.

Att gå med i Föreningen Svensk Sjöfart ser Mikael Nilsson som en viktig samarbetsmöjlighet och ett kunskapsutbyte som kommer bidra till rederinäringens utveckling framåt.

– Vi ser att tillsammans med Svensk Sjöfart och andra rederier kan vi påverka så att insteget att flytta gods från väg till sjöfart i Sverige blir mer konkurrensneutralt, vi har många kostnader knutna till sjöfarten som inte på samma vis belastar transporter på vägen. Tillsammans kan vi hitta lösningar som gagnar våra kunder och miljön, där hamnar och farleder används som den viktiga transportled städer är byggda kring historiskt sett, säger Mikael Nilsson.

I dagsläget har IW Line inget fartyg i drift utan arbetar fortfarande med förberedelserna att köra i gång verksamheten. Initialt kommer rederiet köra en RoRo-linje med oledsagat gods mellan Norrköping och Kapellskär.

– Vårt framtida mål är att vara en attraktiv arbetsgivare, där vi skapar multimodala lösningar. Vi vill växa tillsammans med våra kunder och finna lösningar där sjöfart, järnväg och lastbil samverkar för att reducera utsläppen av växthusgaser, säger Mikael Nilsson.

Fakta IW-Line

Antal anställda: 2

VD: Mikael Nilsson

Huvudkontor: Västra Frölunda

Hemsidawww.iwline.se

Publicerad: 2022-11-01