Nytt program för att underlätta besättningsbyten startat

Redare, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer inom sjöfart skriver i ett pressmeddelande att man etablerar sitt eget godkända internationella nätverk av karantänanläggningar för att säkerställa att ombordanställda säkert kan ansluta sig till fartyg, trots oförutsägbara förändringar av länders gränspolitik. Beslutet kom när Omicron-varianten fått flera länder att stänga sina gränser för ombordanställda som behöver lämna och ansluta sig till fartyg.

Crew Enhanced Quarantine International Program (#CrewEQUIP) är ett partnerskap mellan International Maritime Employers’ Council (IMEC); International Chamber of Shipping (ICS); och International Transport Workers’ Federation (ITF). Tillsammans representerar organisationerna mer än 80 procent av den globala handelsflottan och nästan en miljon ombordanställda genom nästan 200 anslutna fackföreningar.

#CrewEQUIP kommer att skapa en lista över betrodda hotell som är tillgängliga för karantän av besättningar som granskas oberoende av varandra. Programmet är utformat för att övervinna frekventa förändringar i regeringens gränspolitik som påverkar ombordanställda genom att ha de högsta standarderna och branschens bästa på plats, vilket säkerställer att systemet kommer att fortsätta att få besättning till fartyg på ett säkert sätt även om länder ökar sina karantänkrav.

Organisationerna menar att programmet är en brådskande nödvändigt för att undvika att sjöfartsindustrin återvänder till de värsta ytterligheterna av krisen gällande besättningsbyten, vilket i slutet av 2020 globalt fick ca 400 000 ombordanställda att inte få gå av de fartyg de arbetade på, något som också ledde till att ett motsvarande antal personer inte kunde ansluta sig till fartyg och få en inkomst.

Ett globalt och permanent system med digitalt vaccin samt att erkänna tester för resor är fortfarande akuta problem gällande besättningsbyten. Organisationerna menar dock att #CrewEQUIP är viktigt för att ha på plats under tiden för att stödja större nivåer av besättningsbyten. Organisationerna välkomnar även tillkännagivandet denna vecka om en ny gemensam WHO-ILO-industriaktionsgrupp för att främja digitala ”gula kort” för sjöfolk och andra arbetare som behöver korsa gränser för sina jobb.

Enligt #CrewEQUIP-systemet kan rederier och deras representanter sponsra karantänanläggningar för sjöfolk som kan komma i fråga för erkännande. Faciliteter måste uppfylla #CrewEQUIPs stränga standarder för hygien, testintegritet och datasäkerhet. En anläggning måste också klara inspektioner av Lloyd’s Register, programmets erkända externa revisor, för att bli och förbli erkända #CrewEQUIP-leverantörer.

Från och med torsdagen den 16 december kommer redare, rederier och deras representanter att kunna komma åt onlinebokningsportalen för att nominera karantänanläggningar före ombordstigning på crewequip.org.

Publicerad: 2021-12-16