Ny position om smarta fartyg – människan fortsatt i centrum

Svensk Sjöfart har uppdaterat föreningens position om smarta fartyg. Positionen tar avstamp i rederiers behov för att öka effektiviteten, säkerheten och uppnå målet om en hållbar sjöfart.

– Med smarta fartyg menar vi fartyg som är digitaliserade och automatiserade i högre grad. Vi ser att människan fortsatt kommer att vara central även i framtidens sjöfart. I den uppdaterade positionen har vi bland annat tydliggjort att systemen måste vara användarvänliga och ge en heltäckande bild av processerna så att operatörerna kan hantera systemen. Det finns idag olika stödsystem ombord och vi ser att det finns behov av standardiseringar, systemen måste fungera ihop, säger Carl Fagergren, projektledare på Wallenius Marine och ordförande i Svensk Sjöfarts arbetsgrupp för smarta fartyg.

Svensk Sjöfart menar att det är mycket viktigt att det arbete som tas fram också regleras på global nivå.

– En ytterligare viktig aspekt för oss är att IMO måste vara den organisation som beslutar om regelverk inom detta område. Det behövs enhetliga och robusta internationella regler och standarder som fokuserar på att säkerställa säkerheten för besättning och fartyg. Vi ser även ett behov av mer forskning på området så att utvecklingen bidrar till en mer effektiv, säkrare och mer hållbar sjöfart, säger Christina Palmén, som ansvarar för säkerhet-, sjöfartsskydds- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart och är sekreterare i Svensk Sjöfarts arbetsgrupp för smarta fartyg.

Den uppdaterade positionen finner du här.

Publicerad: 2022-01-25