Flera organ inom FN vill att sjömän ska prioriteras för vaccinering

Den internationella Världshälsoorganisationen (WHO) har tillsammans med flera andra FN-organ, såsom ILO och IMO, gått ut med en skrivelse där man önskar att ombordanställda ska prioriteras för vaccinering.

– Vi välkomnar FN:s besked om att prioritera sjömän för vaccinering. Sjöfarten transporter mer än 80 procent av handeln och att sjöfarten fungerar är därför viktigt för att hela världen ska fungera. Under coronapandemin har besättningsbyten försvårats kraftigt och förhoppningsvis kan vaccinationerna underlätta för besättningsbytena, säger Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkert och teknik på Svensk Sjöfart.

Läs mer.

Publicerad: 2021-03-29