Det här hände i klimatfrågan under MEPC 77 november 2021

Under IMO:s möte i Marine Environment Protection Committee (MEPC) diskuterades sjöfart och klimat. Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, menar att mötet var en stor besvikelse för industrin.

– Under mötet diskuterades framförallt klimatfrågorna. Olika förslag låg på bordet som hade med marknadsbaserade mekanismer att göra. Det var dock en stor besvikelse att mötet inte hade tid att diskutera frågorna i detalj. Varje delegation hade endast tre minuter på sig att framföra sina uttalanden, varför det som skulle diskuteras inte hanns med. Ett förslag om en resolution om nettonollutsläpp till 2050 fick inget tillräckligt stöd. Inte ens EU-länderna gav stöd, vilket förefaller ytterst märkligt. Man diskuterade även problematiken med plast i havet. Sri Lanka, som skickat in förslaget, fick endast en minut på sig att presentera förslaget och det bordlades nu till nästa möte, säger Fredrik Larsson.

Industrin har sedan innan lagt fram ett förslag om en forskningsfond som inte lett till beslut inom IMO, något som både den svenska och internationella redarföreningen är mycket besvikna över.

– Förslaget om en forskningsfond hänvisades till en arbetsgrupp som ska diskutera frågan vidare. Den arbetsgruppen har inte möte förrän om ett halvår. Det som händer nu är att industrin, men även stater och organisationer börjar bli extremt frustrerade. Det saknas beslut och IMO klarar inte av omställningen till digitala möten. Exempelvis förslaget om forskningsfond är något som hela industrin står bakom och som inte skulle kosta skattebetalare ett öre, men ändå skulle leda till en stor förändring. Trots det kunde medlemsstaterna inte acceptera. MEPC 77 kommer därför inte få någon påverkan alls för svenska rederier, vilket är mycket frustrerande då vi verkligen vill ställa om och behöver verktyg från IMO för omställningen, säger Fredrik Larsson.

Publicerad: 2021-12-15