Den internationella redareföreningen föreslår en global CO2-reduktionsfond för att belöna ”first movers”.

International Chamber of Shipping (ICS), som representerar 80 % av världens handelsflotta, har lämnat ett förslag på en marknadsbaserad mekanism till International Maritime Organization (IMO) för att påskynda sjöfartssektorns övergång till en framtid med nettonollutsläpp genom att ekonomiskt kompensera fartyg som använder noll- eller lågemissionsbränslen.

– Från Svensk Sjöfarts sida har vi förhoppningar att förslaget kan föra förhandlingarna om ett globalt pris på växthusgaser framåt, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

I förslaget från ICS är tanken att intäkter och kompensationer ska hanteras av en “International Maritime Sustainability Fund” under överseende av IMO som även ges i uppgift att fördela en andel av intäkterna till låginkomstländer i syfte att finansiera, etablera och utveckla både infrastruktur samt produktion av alternativa bränslen. Förslaget stödjer även att minst 5 procent av bränslemixen ska utgöras av alternativa noll- eller lågemissionsbränslen som metanol, vätgas eller ammoniak från 2030.

Systemet med ekonomisk kompensation till fartyg som drivs av alternativa drivmedel baseras på den mängd utsläpp av CO2 som förhindrats genom sådan drift, vilket i sin tur finansieras av en fast kostnad för utsläpp av CO2 från konventionella (fossila) bränslen.

– Fonden har potential att gå bortom IMO:s traditionella räckvidd och öka investeringarna för bränsleproduktion och bunkringsinfrastruktur i hamnar över hela världen som kommer att vara avgörande för att vår globala industri ska kunna minska koldioxidutsläppen helt, säger Guy Platten, generalsekreterare, ICS.

Läs hela pressmeddelandet från ICS här.

Publicerad: 2022-10-26