Biobränslen i fokus när ny färdplan för fossilfri konkurrenskraft publiceras

Idag publiceras ”Strategi för fossilfri konkurrenskraft – bioenergi och bioråvara  i industrins omställning”. Svensk Sjöfart är en av de organisationer som skrivit under strategin.

– Biobränslen är en viktig del i sjöfartens omställning. Alla delar av industrin och sjöfarten kan inte använda sig av elbränslen för all drift, det är därför viktigt att vi värnar biobränslen till de tunga industrierna och de delar av sjöfarten som har svårare att använda elbränslen. Vi välkomnar därför den färdplan som nu publiceras, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

Totalt har 22 färdplaner publicerats. Sjöfartens färdplan för fossilfri konkurrenskraft publicerades i mars 2019.

– I sjöfartens färdplan för fossilfri konkurrenskraft har vi gett flera förslag på åtgärder som krävs för sjöfartens omställning. Vi hoppas fortfarande på att flera av våra förslag ska genomföras. Att möjliggöra för ökad produktion av biobränslen är en viktig del, en annan är att gynna de rederier som önskar gå före i utvecklingen och exempelvis testa nya tekniker och bränslen, säger Fredrik Larsson.

De förslag som återfinns i ”Strategi för fossilfri konkurrenskraft – bioenergi och bioråvara  i industrins omställning” är bland annat:

  • För att säkra fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel, bör regeringen verka för att EU-kommissionens förslag om att ge utrymme för detta inom statsstödsregelverket genomförs (punkt 77 i CEEAG). Fram till dess att denna förändring finns på plats bör nuvarande skatteundantag förlängas. I det fall skatteundantag inte beviljas på sikt, så är ett alternativ att inkludera rena och höginblandade biodrivmedel i reduktionsplikten.
  • Regeringen bor stimulera den inhemska produktionen av biodrivmedel från lignocellulosa, exempelvis genom en avancerad kvot i reduktionsplikten som bor kunna infäras 2024.
  • Regeringen bor under 2022 ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en tidsatt handlingsplan med konkreta etappmål for elektrifieringen av latta och tunga transporter. I uppdraget bor aven inga att säkra infrastrukturen for såväl latta som tunga fordon och farkoster.

Läs hela rapporten här: Fossilfritt Sverige_Biostrategi

Publicerad: 2021-09-22