logo Trelleborgs Ångfartygs ABs
Donationsfond

Syfte

Stiftelsen, som tillkommit efter donation från det numera nedlagda Trelleborgs Ångfartygs Aktiebolag, har till ändamål att "bidraga till bestridande av kostnaderna för åtgärder, som äro gagneliga för svensk sjöfart och särskilt i vad avser sådana, som äro ägnade att öka säkerheten för de sjöfarande".