logo Trelleborgs Ångfartygs ABs
Donationsfond

Ansökan om bidrag från stiftelsen

I ansökan bör minst följande uppgifter finnas med:
Sökande (Om den sökande är en organisation av något slag bör senaste verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas ansökan),

  1. Sökande (Senaste verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas ansökan),
  2. Uppgift om eventuella andra intressenter,
  3. Ändamål,
  4. Projektplan,
  5. Tidsplan,
  6. Uppgift om ansökan också ställts till någon annan.

Ansökan ställs till:
Trelleborgs Ångfartygs ABs Donationsfond
c/o Svensk Sjöfart
Annette Olausson
Östra Larmgatan 1
411 07 Göteborg

Ytterligare upplysningar om stiftelsens verksamhet lämnas av Annette Olausson per e-post: annette.olausson@sweship.se