logo Trelleborgs Ångfartygs ABs
Donationsfond

Beredningsutskott

Det av Svensk Sjöfarts styrelse tillsatta beredningsutskottet har till uppgift att för styrelsens räkning driva stiftelsens praktiska arbete, ta ställning till inkommande ansökningar etc.

Beredningsutskottet har två ordinarie sammanträden per år, ett i april och ett i oktober.


Beredningsutskottets ledamöter är för närvarande:

Kontaktperson: Annette Olausson