logo Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse
För Utbildning, Undervisning och Forskning.

Styrelse


Stiftelsens styrelse utses av Svensk Sjöfart och utgörs för närvarande av:

Kontaktperson: Annette Olausson