logo Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse
För Utbildning, Undervisning och Forskning.

Ansökan om bidrag från stiftelsen

I ansökan bör minst följande uppgifter finnas med:
  1. Sökande (Om den sökande är en organisation av något slag bör senaste verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas ansökan)
  2. Uppgift om eventuella andra intressenter
  3. Ändamål
  4. Projektplan
  5. Tidsplan
  6. Uppgift om ansökan också ställts till någon annan


Ansökan om bidrag till ändamål, som ligger i linje med de mål för verksamheten, som angivits på startsidan, kan ställas till:
Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse för Utbildning, Undervisning och Forskning
c/o Svensk Sjöfart
Annette Olausson
Östra Larmgatan 1
411 07 Göteborg

Ytterligare upplysningar om stiftelsens verksamhet lämnas av Annette Olausson per e-post: annette.olausson@sweship.se