Webinarserie "Grön omställning"

Del 4 webinarserie om grön omställning: gröna stöd

Ställ din fråga till talarna här.


Del 3 webinarserie om grön omställning: klimat, miljö och politik

Ställ din fråga till talarna här.


Del 2 webinarserie grön omställning: Vad händer med sjöfartsbränslen och framdrivningsmedel i världen?

Ställ din fråga till talarna här.


Del 1. EU Taxonomy

För mer information:

Kommissionen- information om hållbar finansiering

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_sv

Regeringen- övergripande kring taxonomin

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/

Taxonomi regelverket (delegerad akt avseende klimatförändringar, med ”detaljerade villkor” för sjöfarten)

https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-annex-1_en.pdf

Delegerad akt läsanvisning:

  1. 146 – lastfartyg: 6.10  Sea and coastal freight water transport, vessels for port operations and auxiliary activities

s.149 – passagerarfartyg: 6.12 Sea and coastal passenger water transport

  1. 154 –  retrofitting av bade last- och passagerarafartyg 6.12. Retrofitting of sea and coastal freight and passenger water transport