Svensk Sjöfarts verksamhetsberättelse ”Sjöfartsåret 2020” publicerad