Svensk Sjöfart välkomnar Transportstyrelsens beslut om tillfälliga åtgärder inom avgiftsområdet för sjöfarten