Svensk Sjöfart välkomnar Statskontorets uppdrag att utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform