Svensk Sjöfart välkomnar Sjöfartsverkets beslut att skjuta på avgiftshöjningar