Svensk Sjöfart välkomnar regeringens förslag att ändra reglerna för sjöfartsstöd