Svensk Sjöfart välkomnar regeringens förlängning av den tillfälliga förordningen av sjöfartsstödet