Svensk Sjöfart stödjer Sjöfartsverkets förslag för den nationella infrastrukturplanen