Svensk Sjöfart positiva till förlängning av korttidsstödet