Svensk Sjöfart positiva till att regeringens samordnare för inrikes sjöfart får fördjupat uppdrag