Svensk Sjöfart positiva till att regeringen föreslår tillskott till Sjöfartsverket