Svensk Sjöfart efterfrågar förändringar i utformningen av omställningsstödet