Sjöfartsverkets förslag om höjda avgifter är orimligt