Sjöfartsbranschen kräver högre böter för utsläpp av höga halter svavel