Sjöfartens lotsning behöver en permanent revideringsgrupp