Sjöfarten vill mer – ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige