Sjöfarten står för 90 procent av transporterna – men inga satsningar i vårbudgeten