Sjöfarten efterfrågar satsningar i vårändringsbudgeten