Regeringens beslut om utökade krediter till EKN välkomnas av sjöfartsbranschen