Regeringen satsar 50 MSEK på miljö & klimat genom ökad inlands- & kustsjöfart