Preem viktiga för sjöfartens möjlighet att uppnå FN:s regelverk