Nu kan sjöfarten växa i Sverige

I inledningen av Donsö Shipping Meet tisdag den 1 september presenterade infrastrukturminister Anna Johansson regeringens beslut att införa ett svenskt tonnageskattesystem från och med den 1 juli 2016. Syftet är att svenska rederier i internationell trafik ska få konkurrensvillkor som är likvärdiga med villkoren för rederier i andra länder i Europa.

– Svensk Sjöfart är mycket glada över det besked regeringen har gett, säger Anders Boman, ordförande för föreningen Svensk Sjöfart. Styrelsen för Svensk Sjöfart ser regeringens beslut som en långsiktig satsning som kommer att rädda jobben inom hela det svenska sjöfartsklustret.

Anders Boman hyser goda förhoppningar om att regeringens nya Maritima strategi kommer att bidra till den svenska sjöfartens förutsättningar att växa igen.

– Vi kommer fortsatt att samverka med regeringen för att nå det målet.

Anders Boman konstaterar också att ministern uttalade en ambition att Sverige ska bli en stark sjöfartsnation.

– Det har varit en lång och mödosam väg för ett införande av tonnageskatt i Sverige och många rederier har tyvärr under resans gång varit tvungna att söka andra lösningar. Med de tydliga signaler regeringen nu ger, hoppas vi att våra medlemsföretag kan hysa framtidstro för svensk sjöfart. Det finns en enorm potential och den ska vi ta vara på.

Kontakt:
Pia Berglund, vd, Svensk Sjöfart mobil 070 750 56 96
Irene Fällström, kommunikationschef, Svensk Sjöfart, 070 568 80 61