Glädje efter internationellt beslut om nya riktlinjer för miljövänligare bränslen

Beslutet om nya riktlinjer för metanol har tagits av Arbetsgruppen CCC5, Carriage of Cargoes and Containers, vilket är en undergrupp till International Maritime Organization:s säkerhetskommitté. Nu har gruppen fattat ett efterlängtat beslut om riktlinjer för metanol. Frågan är viktig för svenska aktörer som använder nya miljövänligare bränslen och både Pia Berglund, vice VD Svensk Sjöfart, och Marina Angsell som arbetar på Transportstyrelsen och Pia Berglund, vice VD på Svensk Sjöfart, är glada över beslutet.

– Vi har lagt ned stora resurser på att få riktlinjerna klara och vi är mycket glada över att det har gått så bra på mötet. Även om det är en del formalia kvar innan allt är helt klart känner vi att vi har gått i mål med den här frågan. Vi är nöjda med riktlinjerna och glada att vi kunnat vara med och driva det här arbetet. En stor framgångsfaktor är det goda samarbetet som vi på Transportstyrelsen har haft med branschen i detta arbete. Jag vill också särskilt nämna Ulf Freudendahl, MARU Teknik AB, vars kunskaper och insatser har varit ovärderliga och avgörande för att detta skulle gå att ro i hamn, säger Marina Angsell.

– Detta har varit en svensk prioriterad fråga som nu gått i mål. Svensk Sjöfart har arbetat med frågan i flera år och det är glädjande att regelverket äntligen ändrats för att möjliggöra att metanol används som bränsle i högre utsträckning. Detta har bara kunna skett tack vare det goda samarbetet med Transportstyrelsen, säger Pia Berglund, Vice VD, Svensk Sjöfart.

I nästa steg skickas riktlinjerna för granskning och slutgiltigt godkännande. Marina Angsell menar att det är mycket otroligt att något skulle ändras i ett senare skede.

– Det var tur att frågan fick prioritering i arbetsgruppen, då det fanns mycket underlag att gå igenom. Sverige fick gehör för alla ståndpunkter och förslag till ändringar som identifierades innan mötet. I praktiken betyder detta att riktlinjerna nu är klara och att de ska skickas på ”remiss” till övriga berörda tekniska underkommittéer inom IMO. Därefter kommer huvudkommittén, Maritime Safety Committee, slutligen godkänna dem. Vi har ingen anledning att tro att de kommer att framföras några större synpunkter och är ganska säkra på att det kommer att gå smidigt att godkänna dessa när de har varit på denna ”remissrunda”. Riktlinjerna är väl genomarbetade och det känns som om alla inblandade är nöjda med innehållet, säger Marina Angsell.

Publicerad: 2018-09-17