Försvarsmakten och Svensk Sjöfart skriver på avsiktsförklaring för karriärväxling