Förlängning av tillfälligt anpassat sjöfartsstöd beslutad

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att förslaget att förlänga det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet för passagerarfärjor nu  har godkänts av EU-kommissionen, vilket innebär att regeringen idag beslutat om en förlängning av stödet från den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021.

– Vi är glada över att EU-kommissionen nu godkänt det svenska förslaget och att regeringen snabbt efter godkännandet från kommissionen beslutat om att förlänga det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet. Vi vet att svensk sjöfart under ett vanligt år transporterar närmre 90 procent av alla varor till och från Sverige, mer än 30 miljoner passagerare per år och sysselsätter cirka 100 000 människor – men det här året har varit allt annat än vanligt och sjöfarten har påverkats mycket av coronpandemin. Passagerarantalet minskade med upp till 90 procent under vissa månader och på helåret minskar det totala resandet till och från Sverige med långt över 50 procent. På vissa linjer mycket mer. Den ekonomiska påverkan på sjöfarten är stor och under pandemin har en av de största frågorna rört just förlängningen av det tillfälliga sjöfartsstödet. Åtgärden är nödvändig för att personer som arbetar ombord ska kunna ta del av korttidspermitteringsstödet när trafiken anpassas till de rådande förhållandena under pandemin. Därför är det positivt att vi innan årsskiftet får en förläggning på plats. Beskedet ger våra rederier möjlighet att planera samtidigt också många av våra ombordanställda ett lugnande besked lagom till jul, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

– Nu förlänger vi det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet ytterligare. Det är ett viktigt stöd för att rederier ska klara den påfrestning som pandemin innebär. Sjöfarten är mycket viktig för Sverige, inte minst för att vi ska klara omställningen till mer hållbara transporter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Stödet innebär att ersättning ges för sjömän på passagerarfärjor som tillfälligt tagits ur trafik på grund av coronavirusets spridning. Berörda rederier kan nu ansöka om stödet hos Delegationen för sjöfartsstöd på Trafikverket.

Publicerad: 2020-12-23