Den svenska flaggan hissas på ytterligare ett fartyg

Nästa fartyg på tur att flagga svenskt är Furetanks fartyg Fure West. Fartyget är också en del i rederiets miljösatsning och fartyget använder sig av bränslena naturgas/biogas (LNG, LBG). Inflaggningen äger rum på Landskrona varv den 29 augusti.

– Vi är mycket glada över att kunna flagga svenskt. Den svenska flaggan står för kvalitetssjöfart och vi är därför stolta över att bidra med ytterligare ett fartyg i den svenskflaggade flottan som satsar på miljö, säkerhet och framtiden. Den här utvecklingen är möjlig mycket tack vare vårt goda samarbete med de sjöfackliga parterna och de förbättrade villkor sjöfarten har fått, säger Lars Höglund, VD, Furetank.

– För hela samhället är det viktigt att vi har en stark svenskflaggad flotta. Nästan alla varor till och från Sverige transporteras genom sjövägen och vi är därför beroende av att infrastrukturen och transporterna fungerar som de ska. Svenskflaggade fartyg ökar därför samhällets trygghet och detta är därför en glädjande händelse både för sjöfarten och samhället i stort. Samarbetet mellan fackföreningarna och politiken har varit centralt för den utveckling vi nu ser, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

 

För mer information och frågor:

Rikard Engström, VD, Föreningen Svensk Sjöfart.

E-post: rikard.engstrom@sweship.se

Tel: 031 – 384 75 03