Blå Tillväxt föreslår åtgärder för att rädda sjöfarten