Wisby Tankers hissar Svensk flagg på Wisby Pacific!

Wisby Tankers som är ett med svenska mått mätt stort rederi inom tanksegmentet och har sedan det bildades år 2000, efter en stark start då man blev årets Gasellföretag, gått vidare från klarhet till klarhet. Idag tar man ytterligare ett steg när man sätter svensk flagga på ett av sina största och nyaste fartyg, Wisby Pacific.

Wisby Pacific som numera alltså har svensk flagg och det stolta ortsnamnet Lidköping i aktern levererades precis innan årsskiftet 2018. Med sin längs om 183m och bredd om 32m är hon ett imponerande fartyg som har en lastkapacitet om närmre 50 000dwt.

– Jag är mycket glad att kunna berätta att vi nu hissat svensk flagg på Wisby Pacific. Det har varit en tanke vi haft med oss en tid och till slut bestämde vi oss för besättningens skull att inte avvakta mer utan göra slag i saken. Sett i backspegeln kan jag konstatera att processen löpt relativt väl även om det understundom varit en nagelbitarprocess. Men idag gläds vi och besättningen åt den svenska flaggan säger Jonas Engström, VD på Wisby Tankers.

Wisby Tankers är ett av rederierna som tillsammans utgör alliansen Gothia Tankers AB. Wisby Pacific delägs av Gotlandsbolaget.

– Att man väljer svensk flagg på Wisby Pacific är mycket glädjande för oss i rederinäringen men det är förstås också positivt för sjöfartsnäringen i stort! Det är mycket länge sedan vi såg en inflaggning av ett fartyg i denna klass. Att hon dessutom är ett nästan nytt fartyg är förstås ytterligare en bonus säger Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström.

Foto: Wisby Tankers