Svensk Sjöfarts utbildningsvecka om sjöfart

Presentationerna från dagen finner du här:

201207 Utbildningsvecka om sjöfart – dag 1 – Rikard Engström

201207 Utbildningsvecka om sjöfart – dag 1 – Erik Lewenhaupt Stena Line

201208 Utbildningsvecka om sjöfart – dag 2 – Carola Alzen – Berit Blomqvist

201209 Utbildningsvecka om sjöfart – dag 3 – Sjöfartsverket – Transportstyrelsen – Trafikverket

201210 Utbildningsvecka om sjöfart – dag 4 – Carl Fagergren Wallenius

201210 Utbildningsvecka om sjöfart – dag 4 – Suzanne Green – Ingvar Lorensson


Program

7 december kl.9-10.15

8.30 Välkomna och veckans program

8.40 Grundläggande kunskaper om sjöfart och sjöfartens roll i samhället samt logistikflödet

 • Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart

9.15 Sjöfartens aktörer – Vad gör de olika aktörerna och vad påverkar deras vardag?

Pass 1. Hur arbetar en redare?

 • Erik Lewenhaupt, hållbarhetsansvarig, Stena Line

9.35 Frågor och diskussion

9.45 Slut


8 december kl.9.00-10.15

8.30 Välkomna och dagens program

8.40 Sjöfartens aktörer – Vad gör de olika aktörerna och vad påverkar deras vardag?

8.40 Pass 2. Hur arbetar en hamn?

 • Carola Alzén, VD Mälarhamnar AB

9.10 Pass 3. Hur arbetar en skeppsmäklare?

 • Berit Blomqvist, VD, Sveriges Skeppsmäklareförening

9.30 Frågor och diskussion

9.45 Slut


9 december kl.9.00-10.15

8.30 Välkomna och dagens program

8.35 Sjöfart och politiska målsättningar och prioriteringar nationellt och internationellt

8.55 Hur arbetar svenska myndigheter med sjöfart?

 • Sjöfartsverket – Katarina Norén, generaldirektör
 • Transportstyrelsen – TBN
 • Trafikverket – Björn Garberg

9.45 Slut


10 december kl.9.00-10.15

8.30 Välkomna och dagens program

8.40 Sjöfartens framtid – forskning, innovation och utveckling

– Vilka är aktörerna, hur arbetar de och vilka områden är viktigast på kort och lång sikt?

 • Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor Svensk Sjöfart

9.00 Hur arbetar Svensk Sjöfart och dess medlemmar med forskningsfrågor och vilka är prioriterade?

 • Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor Svensk Sjöfart

9.10 Exempel på hur redare arbetar med forskning och innovation

 • Carl Fagergren, Wallenius

9.20 Ny teknik, design och nybyggnation för energieffektivisering

 • Ingvar Lorensson, VD Donsötank

9.30 Frågor och diskussion

9.45 Slut