Vågrätts senaste nyhetsbrev ute nu

I Vågrätts senaste nyhetsbrev kan du läsa om vad som är på gång inom Vågrätt och inom deltagande organisationer.

Vågrätt arbetar för en arbetsmiljö i världsklass med jämställdhet och likabehandling genom kultur, struktur, kunskap och kommunikation. Inom samarbetet arbetar organisationerna inom olika delprojekt för att driva arbetet framåt. Under 2019 skrev de grundande deltagarna under en avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass och nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling. Flera aktörer har även skrivit på ”Letter of Support” och stödjer nu arbetet. Vi säger varmt välkommen till Blidösundsbolaget, Göteborgs Hamn, Lindholmens tekniska gymnasium och Sveriges Skeppsmäklareförening!

Flera projekt pågår hos de organisationer som deltar inom Vågrätt; bland annat:

 • Avsiktsförklaring/branschpolicy
 • Öppna workshops (samtliga deltar, hittills har följande varit huvudarrangörer: Wista Sweden, Seko Sjöfolk, Svensk Sjöfart, Chalmers)
 • Forskningsprojekt om att samla in metoder och best practice
 • Forskningsprojekt: REDO
 • Forskningsprojekt: Drivkrafter för kompetensförsörjning i en socialt hållbar sjöfart”
 • Inkludera kränkande särbehandling i basic safety-utbildningen
 • Bidra till kunskap på internationella och nationella workshops och möten
 • Skapa diskussionsmaterial som kan användas inom sjöfarten
 • Skapa en fotoutställning
 • Dela utmaningar/lösningar under regelbundna möten
 • Skapa en hemsida
 • Samarbeta med branschtidningar för att nå ut med budskapet
 • Skapa nyckeltal/KPI:er för arbetet
 • Informationsmaterial

Vad händer då framöver? De deltagande organisationerna kommer under det kommande året att arbeta med att lägga en plan för det fortsatta arbetet. Kontakta oss om du vill delta i arbetet med att skapa en sjöfartssektor med en arbetsmiljö i världsklass.

Läs hela nyhetsbrevet här.

Publicerad: 2020-08-28