Senaste nytt från FN:s sjöfartsmöte om miljö och klimat

FN:s sjöfartsorganisation, IMO, har haft möte om miljö och klimat. Bland tunga ämnen som diskuterades fanns svavelfrågan, plaster, växthusgaser och energieffektivisering.

Svensk Sjöfarts miljö- och klimatexpert Fredrik Larsson var på plats i London och menade att en av de viktigaste frågorna för sjöfartsbranschen var frågan om svavel. För att hjälpa fartygsoperatörer att planera för gränsen på 0,50% svavel 2020 godkände IMO:s miljö- och klimatkommitté, MEPC, bland annat en vägledningsguide för att bemöta det nya kravet, men också en vägledningsguide för bränsleleverantörer.

-Ett av de viktigaste besluten under mötet handlade om förbud att inneha högsvavligt bunker ombord i fartyg – förutom om skrubber finns på fartyget. Sedan tidigare har IMO beslutat att införa ett tak på svavelinnehåll till max 0.5% från och med 1 januari 2020 som gäller globalt. Det nya beslutet innebär att fartyg inte ens får inneha bränsle innehållandes mer än 0.5% svavel efter 1 mars 2020. I svenska farvatten har man sedan införandet av SECA (svavelkontrollområde) 2015 enbart fått använda bränsle som innehåller 0,1 % svavel. Vi välkomnar detta beslut som främst syftar till att underlätta tillsynen av regelverket och anser det viktigt att lagstiftningen leder mot en hållbar utveckling, säger Fredrik Larsson.

En ytterligare nyhet under veckan rörde marint skräp och plast.

-En stor och viktig nyhet är att IMO har påbörjat ett arbete med att ta fram en handlingsplan för marint skräp och då främst gällande plast samt borttappade eller övergivna fiskeredskap. Studier visar dock att endast 20% av plasten i våra hav härstammar från den maritima industrin, varav den största delen kommer från fiskeindustrin. Det är dock viktigt att vi inom sjöfarten gör vad vi kan för att förbättra situationen och flera av våra medlemmar medverkar i projekt som syftar till att minska det marina skräpet även om merparten kommer från land, säger Fredrik Larsson.

Självklart var även frågan om växthusgaser på agendan efter att IMO under våren 2018 beslutade om ett klimatavtal för sjöfarten. Nu pågår arbetet och vidare beslut väntas tas till våren.

-MEPC 73, som höstens möte kallas, godkände en tidsplan för hur IMO ska diskutera uppföljningsåtgärder på kort, medel och lång sikt samt utvecklade riktlinjer för IMO:s fjärde växthusgasstudie som skall vara klar 2020. Studien kommer ligga till grund för beslut om framtida åtgärder. Man utvecklade också en strategi för hur man ska diskutera åtgärder och dess konsekvenser för enskilda länder, säger Fredrik Larsson.

Det internationella regelverket för energieffektivisering kallas för EEDI och är uppdelade i olika faser. För EEDI fas 3 misslyckades kommittén med att tidigarelägga samt skärpa regelverket för vissa fartygstyper, bland annat stora containerfartyg trots att det både är tekniskt möjligt samt att berörda rederier önskade sig det.

-Misslyckandet beror i mina ögon på att EU-länderna gapade efter för mycket eftersom de även ville inkludera mindre så kallade feederfartyg, vilket är tekniskt omöjligt idag. Resten av världen satte därför ner foten, kanske för att markera mot EU som mycket tydligt röstat som ett block på IMO under mötet, vilket inte är helt uppskattat, säger Fredrik Larsson.

Publicerad: 2018-10-29