Upprop för en smartare ID-kontroll

Hösten 2015 fick vi uppleva stora europeiska flyktingströmmar genom kontinenten. Detta gav naturligtvis upphov till politiska reaktioner, som för sjöfartens del innebär ökad kontroll på färjor mellan länderna. Nu har denna skärpta kontroll fungerat i mer än ett år och frågan är nu hur väl det har fungerat.

På den svensk-dansk och svensk-tyska gränserna vid Skåne instrueras transportörerna att omedelbart efter nyår 2015/2016 utföra ID-kontroll vid färjor, bussar och tåg. Motsvarande introducerades i november 2015 en ID-kontroll på Nordjylland av de dansk-norska färjorna, baserat på personal bedömning. I november 2016 har denna kontroll skärpts, så alla passagerare från Danmark mot Norge nu bör kontrolleras för ID. Vid den dansk-tyska gränsen, ska de behöriga myndigheterna utföra en interimistisk passkontroll.

Utan tvekan har kontrollerna krävt stora resurser av berörda transportörer. Oavsett huruvida staten har återbetalat kostnader – som skett i Sverige – eller inte, så har våra medlemsrederier genomfört kontrollen med två målsättningar: dels att uppfylla kraven från behörig myndighet och dels att passagerarna inte ska uppleva obehag av kontrollerna. Båda dessa utmaningar har våra rederier lyckats hantera.

Effekten av dessa kontroller från färjerederiet Fjord Line som seglar mellan Danmark och Norge, visar att de genom året bara har avisat 26 personer. Motsvarande bild av trafiken mellan Helsingborg och Helsingör – där HH-Ferries opererar – har endast 183 avslag gjorts efter över tre miljoner kontroller.

Om dessa siffror motiverar dessa ID-kontroller är en politisk fråga. Två faktorer är dock mycket viktiga, oavsett vägen framåt:

För det första så innebär den valda lösningen en snedvridning av konkurrensen för hela transportbranschen. Det är möjligt att köra med bil direkt via bron från Danmark till Sverige utan att bli kontrollerad av broföretaget. De svenska myndigheterna utför endast stickprovskontroller på bron . Det kan jämföras med de böter på upp till 50 000 kronor som rederierna hotas med om en enda passagerare får passera utan giltig legitimation.

Intensiva kontrollen är det också sjövägen mellan Danmark och Norge. Men om du istället väljer flyg från Ålborg till Oslo, så du kan tryggt resa utan att visa upp någon identitetshandling. Likaså om du kör bil över gränsen från Sverige. Denna skillnad i kontroll anser vi är helt ogrundad. Lyckligtvis gäller kontrollen inte vid gränsen mellan Danmark och Tyskland.

För det andra, borde det vara möjligt att göra saker smartare. Ett exempel är vattenvägen mellan Helsingör-Helsingborg. Här måste rederiet tillhandahålla ID-kontroll i Helsingör, medan det på svenska sidan av Öresund är ytterligare en kontroll av kontrollen som inte verkar kunna motiveras av ovanstående siffror. Varför kan inte Danmark och Sverige lösa detta tillsammans så att exempelvis Sverige istället utför kontroller direkt i Helsingör och därmed besparar den extra kontroll som idag görs på den danska sidan?

Detsamma gäller på rutterna från Danmark till Norge. Även här genomförs en ID-kontroll i Sandefjord, Norge samt en vid ankomst från Strömstad i Sverige.

Behovet av ID-kontroller och tillsyn vid våra gränser är en politisk fråga och självklart bidrar vi i färjenäringen gärna. Däremot ser vi ingen anledning till varför kontrollerna inte skulle kunna utföras mer effektivt med minsta möjliga olägenhet för de resande – och på lika villkor med övriga transportalternativ.

Det nordiska samarbetet med den nordiska passunionen är unik och har bidragit till att skapa starka band och främja handel mellan våra länder. Detta bör vi gemensamt värna om – inte minst i en tid när osäkerhet och brist på öppenhet präglar vår värld omkring oss. Så lösningar som stöder samarbetet mellan länderna bör snarast tas fram.

Den svenska och den danska redareföreningen vill därför uppmana de nordiska politikerna att överväga en gemensam och samordnad gränskontroll. Efter ett års samlade erfarenheter – vad sägs om att diskutera mål och medel för smartare gränskontroller.

Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart

Jakob Ullegård, direktör Danmarks Rederiforening