Ungdomspolitiker mot Miljöväg(g)en

Carl-Johan Schiller, Kristdemokraternas Ungdomsförbund och Gustaf Göthberg, Moderata Ungdomsförbundet höll med om att sjöfarten borde kunna växa i Sverige. Transporterna i världen kommer att få allt större betydelse i framtiden och då måste även svensk sjöfart få förutsättningar att växa.

Adam Bergman, Sjöfartstidningen ledde samtalet och avslutade med frågan hur de själva vill driva sjöfartsfrågorna i framtiden. Alla var överens om vikten av att engagera ungdomar politiskt och i att ta ansvar för hållbarhetsfrågorna. När resandet ökar i världen blir ett hållbart resande allt viktigare. Carl-Johan Schiller och Gustaf Göthberg, poängterade båda skatternas betydelse för sjöfartens utveckling.